Educatieve en interactieve voordrachten over de hond

Doelgroep: kinderen van het basisonderwijs

Opmerking: schoolbezoeken momenteel zonder hond.

Nog al te vaak vernemen we dat een kind het slachtoffer is geworden van een bijtincident met een hond. Nochtans kunnen we dergelijke ongevallen vermijden door kinderen correct met honden te leren omgaan.

Daarom bezoek ik op vraag van directies en onderwijzers basisscholen met mijn hond. Mijn bezoek kadert dan meestal in het uitwerken van thema’s zoals "dierendag", "huisdieren", "de hond", …

Tijdens deze workshops leren de kinderen dus hoe ze zich moeten gedragen bij een hond. De workshops worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen en omvatten onder andere volgende onderwerpen:

  • Kennismaking met de hond.
  • Bespreken van de hond.
  • Hoe met een (onbekende) hond omgaan?
  • Ik ben bang! Wat nu?
  • Wat mag niet? Wat is gevaarlijk?!
  • Demonstraties.
  • ...

Veiligheid

Het spreekt voor zich dat bij de kennismaking met mijn hond maximaal aandacht wordt besteed aan de veiligheid van de kinderen.

Neem voor bijkomende info of een andere invulling van de workshop vrijblijvend contact op via de site.